Baggeren in Velp

terug naar overzicht

Zondag, 9 september 2018

Er gaat weer gebaggerd worden in Velp. Dinsdag 4 september was er een informatieavond van het Waterschap Rijn en IJssel over het baggeren van een aantal wateren in Velp.Tijdens deze inloopavond werd ons duidelijk dat de grachten langs de Zwanensingel, Rietganssingel en Biljoen (de straat en niet de vijver) maar ook de Waterstraat, Broekstraat en Talingsingel worden uitgebaggerd.

Opvallend genoeg worden de twee vijvers aan de Kennedylaan niet meegenomen, de hoeveelheid slib in deze vijvers is naar zeggen onvoldoende dik om mee te gaan in dit project.
Waarom groeien de onderwaterplanten zo goed op deze voedselrijke bodem en verstoppen deze planten een dag na hun schoonmaak al weer de filters van de fonteinen?
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft ook in het kader van het landelijke project Sportvisserij Op de Kaart aangegeven zo veel mogelijk mee te willen werken aan de uitvoering om binnen de dorpskernen van hun gebied minimaal één vijver te creëren waar jong en oud altijd een visje kan vangen.
Wij hebben de afgelopen jaren hier uitgebreid onze wensen met motivatie over ingebracht maar zijn in het voortraject van dit baggeren daar nooit over gehoord. Op een aantal plaatsen in de loop van het water vanaf Rozendaal richting de IJssel worden een aantal kunstwerken aangebracht die het water een tijdje tegen kunnen houden, het waterpeil daarachter stijgt dan iets, en zodra men de schuif weer op normaal peil brengt wordt het kroos van de vijvers en grachten gespoeld. Op dit moment houden overlopen, afgesteld op een bepaalde hoogte de wateren in Velp op een en hetzelfde peil, hierdoor is de stroming ook minimaal.

In 2003 zijn in Velp alle watergangen maar ook de vijvers aan de President Kennedylaan uitgebaggerd, alleen heeft toen voorafgaande aan deze werkzaamheden een beroepsvisser eerst alle vissen weggevangen en overgeplaatst naar Biljoen.
Men geeft nu aan dat de boot die de bagger op een hoop schuift om daarna opgeschept te worden voldoende ruimte biedt aan de vissen om hier langs te ontsnappen. Ook krijgen de vissen naar zeggen geen last van een gebrek aan zuurstof.

Uiteraard is het een goede zaak dat voedselrijke bagger uit deze wateren wordt gehaald en worden uitgediept maar waarom de Kennedyvijvers niet meegenomen en alleen maar te kijken naar de dikte van de bagger in deze vijvers.

Op het moment dat wij hierover geïnformeerd werden, 24 augustus jl. stond de start van de werkzaamheden op half september van dit jaar.

Bovenstaande informatie kwam voor ons te laat om mee te nemen in ’t Simmetje van september 2018 maar wij willen u met dit artikel zo veel mogelijk op de hoogte brengen van hetgeen er staat te gebeuren.