Nachtvissen

Onder nachtvissen wordt verstaan het vissen tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst.
Nachtvissen is wettelijk het gehele jaar toegestaan mits de eigenaar van het water, de verhuurder of een hengelsportvereniging die het water in pacht heeft, dit gedurende een bepaalde tijd van het jaar niet toestaat of zelfs het gehele jaar verbiedt.

Informatie hierover vindt u in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren uitgegeven door Sportvisserij Nederland of in de Lijst van Viswateren van de visrechthebbende.


Bij De Winde is het toegestaan gedurende 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst te vissen mits de visser een Vispas heeft van De Winde en hij de aanvullende nachtvisvergunning heeft aangeschaft en per direct bij controle kan tonen.