Wedstrijd info algemeen

 • Het is voor leden, jeugd- en dagvergunninghouders niet toegestaan, 2 uur voorafgaande aan de wedstrijd tot 1 uur na afloop van de wedstrijd, te vissen aan het water waar de wedstrijd gehouden wordt.
 • Deelname aan wedstrijden is alleen toegestaan aan leden en jeugdvergunning houders van E.V.H.V. De Winde. Jeugdvergunninghouders zijn uitgesloten van roofviswedstrijden.
 • Bij witviswedstrijden wordt 1 uur voor de wedstrijd de visplaats geloot.
 • Bij roofviswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd vertrek naar de visplaats van uw keuze.
 • Prijsuitreikingen zijn zonder tegenbericht direct na afloop van de wedstrijd of de competitie in clublokaal De Stek. Uitzondering de avondwedstrijden aan de IJssel, deze zijn direct na afloop van de wedstrijd aan het water.

Ik wil deelnemen aan een wedstrijd 

 • Schrijf u uiterlijk 3 dagen voorafgaande aan de wedstrijd in bij De Kleine Diergaarde aan de IJsselstraat 29, 6882 LB te Velp. Bij inschrijving moet u ook direct het verschuldigde bedrag contant betalen.


Waar verzamelen voorafgaande aan een wedstrijd?

 • Circuit oostvijver: Halverwege de vijver aan de zijde van de flats aan de Aalscholversingel.
 • IJssel: Direct vanaf de Beemd richting IJssel op de Lathumseveerweg bij de bankjes.
 • Biljoen:Ter hoogte van de uitloop van de vijver.
 • Kennedyvijvers: Tussen de vijvers aan de Pres. Kennedylaan.
 • Zwanensingel: Halverwege tussen de twee vijvers aan de Zwanensingel.
 • De Beemd: Op het bedrijventerrein aan het begin van het fietspad.