Verhuizen

U bent lid van De Winde en u gaat verhuizen.

  • Een e-mail naar info@dewinde.nl 
  • U stuurt een briefje / verhuisbericht naar het secretariaat .      

Vermeld hierbij in elk geval:
  • Uw naam 
  • Het oude adres en het volledige nieuwe adres. In plaats van het oude adres mag u ook het Vispas nummer gebruiken.
  • De verhuisdatum. 


Niet doorgegeven dat u verhuisd bent.

  • Na de incasso van uw contributie wordt de vergunning naar uw oude adres wordt gestuurd. 
  • U ontvangt 't "Simmetje", ons verenigingsblad niet meer en mist daardoor allerlei belangrijke informatie. 
  • Indien u een abonnement heeft op Het Visblad betaalt u hier wel voor maar dit blad ontvangt u niet meer in uw brievenbus.   
  • Indien er een mailing is voor een bepaalde groep vissers en u valt hieronder, wij u niet snel meer kunnen benaderen