Vispas info

De Vispas is het bewijs van lidmaatschap van een vereniging en is verplicht indien u op 1 januari van het jaar waarin u wilt gaan vissen, 14 jaar of ouder bent.

De Vispas is alleen geldig in combinatie met de bijbehorende Lijsten van Viswateren. 


Bent u lid bij De Winde, dan ontvangt u de Vispas, een soort creditkaart en twee Lijsten van Viswateren.

Lijst één bevat de viswateren die in beheer zijn van De Winde en ook alleen door die leden bevist mogen worden.

Lijst twee is het boekje van Sportvisserij Nederland gebundeld met die van federatie Midden Nederland.
In dit boekje staan de beschikbare viswateren door heel Nederland en extra viswateren die alleen bevist mogen worden door leden die aangesloten zijn bij federatie Midden Nederland.

Met ingang van 2017 ontvangt u het boekje en de jaarlijkse aanvulling niet automatisch meer. U moet via Sportvisserij Nederland of De Winde aangeven dat u deze nog wel wenst te ontvangen. De Visplanner app is de gratis vervanger hiervoor geworden. U kunt het boekje nog wel tegen een vergoeding bestellen bij Sportvisserij Nederland.