Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met de volgende bepalingen:

Aansprakelijkheid

  • E.V.H.V. De Winde sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bezoek aan deze website uit, daaronder begrepen de schade door virussen en andere onbedoelde software.

Verwijzingen en hyperlinks

  • Verwijzingen en hyperlinks die niet door E.V.H.V. De Winde worden onderhouden zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. E.V.H.V. De Winde heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.

Intellectueel eigendomsrechten

  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te bewerken, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

E-mail

  • E.V.H.V. De Winde kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen of te laat ontvangen of het verwerken van deze informatie / e-mail.