Visserijwet in het kort

In de Visserijwet staat alles omschreven wat te maken heeft met de visserij in de ruimste zin van het woord.

Opgepast

Op al deze regels uit de Visserijwet mag de hengelsportvereniging of elke andere verstrekker van een vergunning, de regels nog strenger maken.
Dit wil zeggen, dat de minimummaat voor bepaalde vissoorten verhoogd mag worden, er een verlengde gesloten tijd is, dat er een meeneemverbod voor één of meerdere vissoorten geldt, of dat het gedurende het gehele jaar verboden is om 's nachts te vissen.
Lees om problemen te voorkomen, altijd eerst goed de verstrekte documenten.

Bij controle door een BOA, politie of een verenigings controleur moet u kunnen aantonen in een Lijst van Viswateren of via de app op uw mobiel dat u mag vissen waar u zich nu bevindt en niet andersom waarbij de controlerende instantie moet bewijzen dat u er niet mag vissen. 

In wateren die staan vermeld in het boekje met de viswateren voor 2016 - 2017 - 2018 uitgegeven door Sportvisserij Nederland geven symbolen aan of je wel of niet in deze wateren mag nachtvissen, met drie hengels mag vissen en of het plaatsen van een tent is toegestaan.