JeugdVispas

Wanneer is een JeugdVispas noodzakelijk

 • Je bent jonger dan 14 jaar en wilt vissen in de wateren van De Winde en ook in veel andere wateren in Nederland, zoals de Beemd en Villapark te Velp.
 • Je vist soms met twee hengels tegelijk.
 • Je wilt ook vissen met kunstaas of dood aas op roofvissen zoals snoek, snoekbaars of baars.

Waarmee mag ik vissen

 • Met twee hengels.
         Het maakt niet uit of je met bamboe hengels of met super dure werphengels vist.

Welk aas mag ik gebruiken

 • Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden.
 • Wormen, maden of nabootsingen daarvan (bijvoorbeeld kunstvliegen). 
 • Kunstaas, dode aasvis of een stukje vis.

Wat kost een JeugdVispas

 • Per jaar € 15,00. 
 • Het eerste jaar komt daar voor administratie- en inschrijfkosten eenmalig € 5,50 bij.Waar kan ik een JeugdVispas kopen

Algemene opmerkingen

 • Om lid te zijn van de Winde is het verplicht om een machtiging tot automatische incasso van je jaarcontributie te hebben ingevuld. Deze machtiging moeten je ouders / verzorgers ondertekenen.
 • In het jaar dat je 14 jaar wordt is een Vispas verplicht. Zonder bericht vooraf wordt de JeugdVispas automatisch omgezet naar een Vispas.
 • Let op dat je met sommige aassoorten niet het hele jaar mag vissen, ook het vissen op bepaalde vissoorten is gedurende een deel van het jaar verboden. Lees dit achter op de Lijst van Viswateren bij de JeugdVispas.
 • Zorg dat je ook de Lijsten van Viswateren die je hebt ontvangen bij de JeugdVispas altijd bij je hebt als je gaat vissen.

Wil je alle bepalingen weten zoals vermeld op de jeugdvergunning, klik dan hier op.Vissen zonder een vergunning

Er bestaat een mogelijkheid voor een persoon jonger dan 13 jaar om te vissen zonder een vergunning, dit is alleen mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 • Het kind moet dan begeleid worden door een volwassene (persoon van 18 jaar of ouder) met een Vispas.
 • Wordt gevist in de wateren van De Winde dan moet de volwassene een Vispas hebben van De Winde
 • De Vispashouder moet zolang het kind vist hierbij aanwezig blijven.


Deze mogelijkheid is geschapen om kinderen bekend te maken met de hengelsport zonder dat daar direct voor behoeft te worden betaald.