Vistent

Sedert mei 2004 worden ook in Velp, met de Wet op de Openlucht Recreatie in de hand, de nachtvissers gecontroleerd op het gebruik van een tent. 
Een tent is aan de wateren in Velp niet toegestaan, maar een schuilmiddel wel.
Waar ligt het verschil, wanneer ben je in overtreding en wanneer niet?
In augustus 2012 heeft evenals veel andere gemeenten in Nederland ook de gemeente Rheden een definitie van een tent op papier gezet. Dit geeft de vissers houvast en luidt als volgt:

De gemeente Rheden heeft, onder de onderstaande voorwaarden, geen bezwaren tegen het gebruik van schuilmiddelen tijdens het vissen;

  • De "vistent" dient slechts als schuilmiddel en moet aan de voorkant open zijn.
  • Uitsluitend Vispashouders in het bezit van een geldige nachtvispas uitgegeven door De Winde te Velp die actief vissen mogen in of nabij de tent aanwezig zijn. 
  • De kleur van de vistent is toegestaan in neutrale, groene, bruine of camouflage kleur en heeft een maximale afmeting van 2,80 x 2,20 m. 
  • Afval bewaart men in de tent en wordt mee naar huis genomen of in een hiervoor bestemde afvalbak te worden gedeponeerd. 
  • Het is niet toegestaan een grondzeil te gebruiken, dit in verband met het verstikken van het gras.