Jeugd en wedstrijden

Algemene opmerkingen

 • De wedstrijden die speciaal voor onze jeugdige vissers worden georganiseerd vind je in het gezamenlijke wedstrijdrooster voor jeugd en senioren.
 • Er zijn ook wedstrijden waar mannen ouder dan 55 jaar en dames aan meedoen. Jullie zitten naast elkaar aan hetzelfde water maar er zijn voor jullie aparte prijzen beschikbaar.
 • Je moet je vooraf inschrijven bij De Kleine Diergaarde aan de IJsselstraat 29 te Velp
 • Om een wedstrijd voor iedereen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen moeten de vissers zich wel houden aan een aantal regels.
 • Je moet 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
 • Er wordt ook gevist in twee leeftijdsgroepen, te weten 6 tot en met 10 jaar en 11 tot en met 13 jaar. De leeftijd op 1 januari van het jaar is bepalend voor de groep waarin je vist.
 • Vissers met een JeugdVispas mogen ook samen met de senioren meedoen aan roofviswedstrijden.
 • Vissen op lengte betekent dat de lengtes van alle vissen bij elkaar worden opgeteld.


Hieronder het wedstrijdreglement dat gebruikt wordt voor alle jeugdwedstrijden die door De Winde worden georganiseerd.

 1. De visplaatsen worden door loting aangewezen
 2. De duur van de wedstrijd wordt aangegeven op het wedstrijdrooster
 3. Het begin en einde van de wedstrijden wordt door een hoornsignaal aangegeven
 4. Voor het beginsignaal mag er niet worden gevoerd. Peilen is wel toegestaan
 5. Voor stilstaand water mag maximaal 0,5 kg nat gebruiksklaar voer worden gebruikt en is het niet toegestaan om 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog zwaar te voeren
 6. Het is verboden muggenlarven of gekleurde maden te gebruiken. Imitaties zijn wel toegestaan
 7. Er mag alleen worden gevist met de vaste hengel, de maximale hengellengte is 8 meter
 8. Er wordt gevist op lengte. Hiervoor moet de gevangen vis worden bewaard in een ruim niet stalen leefnet, of moet direct na de vangst worden gemeten
 9. Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee
 10. Je moet in het bezit te zijn van een geldige jeugdvergunning of JeugdVispas van "De Winde". Voor het "Villapark", de Beemd en de IJssel is een JeugdVispas met de bijbehorende Lijsten van Viswateren van HF Midden Nederland en Sportvisserij Nederland verplicht
 11. Er mag maximaal met 1 hengel worden gevist
 12. Jeugd mag tijdens de wedstrijd alleen worden geholpen door commissieleden. Hulp bij het opbouwen is wel toegestaan bij jeugd t/m 10 jaar
 13. "De Winde" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugd / wedstrijdcommissie. 

Laat je visplek schoon achter.