Wedstrijdreglement jeugd

Bij een wedstrijd hoort een reglement, hierdoor weten de deelnemers wat wel mag en niet mag.

Klik hier om het reglement te downloaden of lees de volledige tekst hieronder.

Wedstrijdreglement jeugd

 1 
De visplaatsen worden door loting aangewezen.
2De duur van de wedstrijd wordt aangegeven op het wedstrijdrooster.
 3 
Het begin en einde van de wedstrijden wordt door een hoornsignaal aangegeven
 4 
Voor het beginsignaal mag er niet worden gevoerd.
 Peilen is wel toegestaan.
5Voor stilstaand water mag maximaal 0,5 kg nat gebruiksklaar voer worden gebruikt en is het niet toegestaan om 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog zwaar te voeren.
 6 
Het is verboden muggenlarven of gekleurde maden te gebruiken. Imitaties zijn wel toegestaan.
7
Er mag alleen worden gevist met de vaste hengel, de maximale hengellengte is 8 meter.
 8 
Er wordt gevist op lengte. Hiervoor moet de gevangen vis worden bewaard in een ruim niet stalen leefnet, of moet direct na de vangst worden gemeten
 9
Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
10 
Je moet in het bezit te zijn van een geldige jeugdvergunning of JeugdVispas van De Winde. Voor het "Villapark", de Beemd en de IJssel is een JeugdVispas met de bijbehorende Lijsten van Viswateren van HF Midden Nederland en Sportvisserij Nederland verplicht.
11Er mag maximaal met 1 hengel worden gevist.
 12 
Jeugd mag tijdens de wedstrijd alleen worden geholpen door commissieleden.
Hulp bij het opbouwen is wel toegestaan bij jeugd t/m 10 jaar.
 13 
"De Winde" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade.
 14 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugd / wedstrijdcommissie.

Zorg er voor minstens 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd op de verzamelplaats aanwezig te zijn en laat je visplek schoon achter.