Minimum maten vissen

Minimummaten vissoorten in de Nederlandse binnenwateren 

Voor de wateren van De Winde geldt een totaal verbod tot het meenemen van vissen.


Alleen houders van een Vispas op naam van De Winde mogen aasvisjes meenemen.
Uiteraard moeten deze vissen wel voldoen aan de wettelijke minimummaat.
                                     

In onderstaand overzicht beperken wij ons tot de vissoorten die het meest gevangen worden in Nederland. Naam Wettelijke minimummaat


 Baars 22
 Barbeel
 30
 Beekridder 25
 Bot 20
 Beekforel 25
 Kopvoorn
 30
Rivierprik  20
 Snoekbaars
  42 
 Snoek 45
Vlagzalm  35
Zeelt  25  • Voor de alver, blankvoorn, brasem, karper, kolblei, pos, winde, de grondelsoorten en roofblei zijn geen wettelijke minimummaten vastgesteld. 
  • Graskarper, paling, zeeforel, zalm,elft, fint, kwabaal, serpeling, sneep,vlagzalm, zeeprik, meerval en ondermaatse vis moet direct na de vangst in hetzelfde water teruggezet te worden waarin deze gevangen werd. 
  • Uitzondering op bovenstaande is dat maximaal 20 ondermaatse baarzen bedoeld als aasvis behouden en vervoerd mogen worden. (Geldt niet voor het IJsselmeer) 


Voor een volledig overzicht zie de site van Sportvisserij Nederland

Bovenstaande gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar mede aangezien de Visserijwet regelmatig veranderd, kan De Winde niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze tekst.