Prijzen


Overzicht van de kosten van de diverse vergunningen in 2018.

   Vispas
Personen van 14 jaar en ouder 
 € 34,00
   Jeugdvispas
Personen tot en met 13 jaar 
 € 15,00
   Jeugdvergunning
Personen tot en met 13 jaar
 €   3,50
   Nachtvispas
Alleen voor (Jeugd)Vispashouders
 €   4,50
   Dagvergunning 
Voor alle leeftijden
 €   4,00
   
   Inschrijfgeld
 Personen van 14 jaar en ouder
 €   8,50
   Inschrijfgeld
 Jeugdvergunning
 €   1,50 
   Inschrijfgeld
 Jeugdvispas
 €   5,50 


De Winde hanteert een verplichte invulling van een machtiging om begin november over te kunnen gaan tot de automatische incasso van de verschuldigde bedragen voor het nieuwe jaar.

Mocht de automatische incasso niet kunnen worden uitgevoerd vanwege bijvoorbeeld beperkingen op uw bankrekening, dan wordt u automatisch per 1 januari van het nieuwe jaar uitgeschreven als lid.
U moet zelf controleren of uw bank De Winde heeft toegestaan deze incasso te laten plaatsvinden.

Is het bovenstaande op u van toepassing, dan heeft u nog tot 31 december de tijd om alsnog het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL62INGB0001517924 o.v.v. Vispas om te voorkomen dat u in het nieuwe jaar weer inschrijfgeld moet betalen voor een nieuw lidmaatschap.