Vispas vragen

Vispas kwijt

 • Neem contact op met Sportvisserij Nederland en meld de vermissing.
 • Normaal heeft u binnen een week een nieuwe Vispas in huis.
 • Zijn ook de Lijsten van Viswateren verdwenen, neem dan hiervoor contact op met het secretariaat van De Winde.

Waarom kan ik op Vispas.nl De Winde niet vinden

 • De Winde verkoopt haar vergunningen alleen via haar eigen website en haar verkooppunten in Velp.


Opzeggen van de Vispas

 • Het opzeggen van de Vispas of wel het opzeggen van het lidmaatschap doet je, het liefst schriftelijk of per e-mail, voor 1 oktober van het jaar. 
 • Na deze datum worden alle Vispassen al weer verwerkt en nieuw aangemaakt voor het komende jaar.

Nieuw lid geworden en dan

 • Wordt u lid van De Winde, dan ontvangt u eerst een Voorlopige Vispas met alle bijbehorende Lijsten van Viswateren. Hiermee mag een maand worden gevist. Binnen een maand wordt u de Vispas door Sportvisserij Nederland toegestuurd.
 • Niet vergeten het onderste deel van de voorlopige Vispas op te sturen naar Sportvisserij Nederland.

Reeds lid bij een andere hengelsportvereniging

 • Ongeacht of u reeds lid bent bij een andere hengelsportvereniging in Nederland, u betaalt bij een nieuw lidmaatschap het volledige bedrag inclusief het inschrijfgeld.
 • Na ontvangst van de Vispas op naam van De Winde kunt u bij Sportvisserij Nederland een verzoek indienen tot teruggave van de teveel betaalde (dubbele) afdracht deel aan Sportvisserij Nederland en de federatie Midden Nederland.
 • U doet dit via de website van Sportvisserij Nederland en zoek op dubbele afdracht. Zorg dat u beide Vispasnummers bij de hand heeft. Telefonisch kan uiteraard ook.

Reeds in het bezit van een Kleine Vispas en alsnog lid worden

 • Heeft u al een Kleine Vispas gekocht of toegestuurd gekregen door Sportvisserij Nederland en u wilt als nog lid worden van een vereniging, stuur dan het onderste deel van de Voorlopige Vispas, die u toch al moest terugsturen en de Kleine Vispas samen in een envelop naar Sportvisserij Nederland en u ontvangt een deel terug van de kosten van de Kleine Vispas.

Voorlopige bewijs van lidmaatschap wel opgestuurd maar geen Vispas ontvangen

 • Na 3 weken nog geen Vispas ontvangen, neem contact op met Sportvisserij Nederland.

Verkeerde naam of geboortedatum op de Vispas

 • Uw Vispas is ongeldig, neem contact op met Sportvisserij Nederland. Een adreswijziging wordt verwerkt op de Vispas van het aankomende jaar.

Mag ik overal vissen met een Vispas

 • Nee je mag alleen vissen in de wateren die beschreven staan in de Landelijke Lijst van Viswateren en de wateren die in de Lijst van Viswateren van De Winde staan, of kies voor de Visplanner app.
 • De Visplanner.nl , voer het Vispasnummer in en zoek uw water. Kies nu Ververs gegevens. Wordt het viswater donker blauw dan mag u daar vissen met uw Vispas.
  Je kunt ook kiezen voor de optie "gebruik mijn GPS-locatie" en je ziet direct of je mag vissen aan het water waar je op dat moment staat.


Vanaf welke leeftijd moet een kind een Vispas kopen

 • Kinderen die op 1 januari van het jaar 14 jaar zijn moeten om te mogen vissen een Vispas hebben.
 • Zijn ze jonger dan is een JeugdVispas of een jeugdvergunning van de lokale vereniging voldoende.
 • Wordt een kind jonger dan 14 jaar begeleid door een volwassene die in bezit is van een Vispas, dan mag dit kind zonder een vergunning samen met de begeleider aldaar vissen.

Uw antwoord niet gevonden 

 • Neem contact op met het secretariaat.