Vergunning online aanvragen

Gewenste vergunning online aanvragen

Na invullen van onderstaand formulier en het overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL62INGB0001517924 t.n.v. penningmeester De Winde onder vermelding van de gewenste vergunning en uw naam, wordt de vergunning per omgaande naar u toegezonden.
Dit geldt ook voor de eventueel mee bestelde nachtvispas.

Vispas + eenmalige inschrijfgeld € 42,50
Jeugdvispas + eenmalig inschrijfgeld € 20,50 
Jeugdvergunning + eenmalig inschrijfgeld € 5,00
Nachtvispas € 4,50

Voor de duidelijkheid, omdat dit de eerste keer is moet u zelf de betaling regelen omdat er inschrijfgeld bij moet worden betaald.
Begin november innen wij via de automatische incasso het dan verschuldigde bedrag voor het aankomende jaar.

De Winde hanteert namelijk voor haar leden een verplichting tot automatische incasso.
Hiervoor moet een machtiging tot automatische incasso worden ingevuld en opgestuurd.
Zie hiervoor de info rechtsonder op de machtiging.
Wij hebben van u voor de inschrijving als nieuw lid bepaalde persoonsgegevens nodig.
Op de website www.dewinde.nl staat onder "Diversen" bij "AVG Privacy Statement" duidelijk omschreven hoe De Winde hier mee omgaat.
Door op verzenden te drukken gaat u ook akkoord met het gebruik door De Winde van de hieronder gevraagde gegevens.

Een of meerdere velden zijn niet (correct) ingevuld 
 
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer
Uw keuze
Nachtvispas