Vispas bepalingen

A   Toegestaan te vissen met:

1Twee hengels geaasd met de volgende aassoorten:
a: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden en wormen.
b: insect en insectenlarve en nabootsing daarvan mits niet groter dan 2,5 cm.
 2
Eén hengel geaasd met: 

dode vis of kunstaas (spinner, lepel, nabootsing insect groter dan 2,5 cm etc.)
Dit met uitzondering van 1 april tot de laatste zaterdag van mei. Houd hierbij rekening met de extra gesloten tijd voor sommige vissoorten.

B   Viswateren en / of looprechten:

1De “Overhagense vijver” (Biljoen) te Velp.
2De Visvijver van het gemeentelijke sport en recreatiecentrum “Rheden” en “de Laak” te Rheden.
3De kolken gelegen te Lathum, nabij het voormalige Lathumse Veer, in de wei aan de Bandijk.
4De beide circuitvijvers aan de noordzijde van het verkeersplein Velperbroek te Velp en de daarop aansluitende wetering langs de Talingsingel.
5
De wateren langs de weg Biljoen ten noorden van de A348 en de maalkolk van het gemaal “de Volharding” te Velp.
6De wateren gelegen langs de President Kennedylaan tussen de Dulkeshofstraat en de Waterstraat, langs de Zwanensingel, de Rietganssingel en de Waterstraat te Velp

C.  Verboden:

1Open vuren te stoken c.q. te barbecueën.
2Hekken open te laten staan of afrasteringen te vernielen.
3Vervoermiddelen door weilanden of plantsoenen mee te nemen naar het water.
4Honden mee te nemen naar het water en in de weilanden.
5Te betreden, het gedeelte van de oever van de Visvijver te Rheden dat grenst aan het terrein van het zwembad met zonneweide en onderlangs het talud van de A348.
6Te betreden, de gronden van het voormalige hotel aan de westelijke circuitvijver.
7Te betreden, de oever aan de snelwegkant van de oostelijke circuitvijver / wetering aan de Talingsingel vanaf de duiker onder de President Kennedylaan tot aan het viaduct naar de Beemd.
8Te betreden, de oever van de wetering aan de Talingsingel achter de bebouwing.
9Te vissen, in de westelijke circuitvijver vanaf de oever tussen de duiker (President Kennedylaan) tot aan het geluidsscherm.
 10Te vissen van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst zonder speciale nachtvisvergunning van De Winde.
 11
Tenten te plaatsen groter dan 2,8 x 2,2 m. 
Een grondzeil is niet toegestaan i.v.m. verstikking van het gras. 
De voorzijde moet open zijn en de tent moet uitgevoerd zijn in een neutrale groene, bruine of gecamoufleerde kleur.
 12Zich met een boot op, of met een waadpak in het water te bevinden.
 13Zich zonder speciale vergunning te bevinden op de invalidensteiger in de “Overhagense vijver“, de zuidelijke vijver aan de President Kennedylaan of de Visvijver te Rheden.
 14
Vanaf twee uur voor aanvang van een wedstrijd te vissen aan de vijver waar een wedstrijd zoals vermeld in het wedstrijdrooster wordt gehouden.
 15Te vissen in ”de Laak” en Visvijver als met borden is aangegeven dat dit i.v.m. de lage waterstand niet toegestaan is.

D   Verdere voorwaarden:

1Bij het gericht vissen op karper is een onthakingsmat verplicht.
 2Geroyeerde of geschorste leden van De Winde die op enigerlei wijze dit document hebben bemachtigd, worden geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming
3Wanneer de bovengenoemde verboden of voorwaarden worden genegeerd, wordt men geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming.


De Winde hanteert een totaal verbod op het meenemen van vissen, met uitzondering van aasvisjes die voldoen aan de Visserijwet en toegevoegde bepalingen van De Winde