Jeugdvergunning bepalingen

A   Het vissen met:

1 Eén hengel geaasd met de volgende aassoorten:
a: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden en wormen.
b: insect en insectenlarve en nabootsing daarvan mits niet groter dan 2,5 cm.


    
                                                                                                    

B   In de volgende, door de E.V.H.V. "De Winde" gehuurde wateren:

1 De “Overhagense vijver” (Biljoen) te Velp.
2 De Visvijver van het gemeentelijke sport en recreatiecentrum “Rheden” en “de Laak” te Rheden.
3 De kolken gelegen te Lathum, nabij het voormalige Lathumse Veer, in de wei aan de Bandijk.
4 De beide circuitvijvers aan de noordzijde van het verkeersplein Velperbroek te Velp en de daarop aansluitende wetering langs de Talingsingel.
5
De wateren langs de weg Biljoen ten noorden van de A348 en de maalkolk van het gemaal “de Volharding” te Velp.
6 De wateren gelegen langs de President Kennedylaan tussen de Dulkeshofstraat en de Waterstraat, langs de Zwanensingel, de Rietganssingel en de Waterstraat te Velp

C   Verboden de gronden te betreden van en te vissen vanaf:

1Het gedeelte van de oever van de Visvijver te Rheden dat grenst aan het terrein van het zwembad met zonneweide en onderlangs het talud van de A348.
2Het voormalige hotel aan de westelijke circuitvijver
 3De snelwegkant van de oostelijke circuitvijver / wetering aan de Talingsingel vanaf de duiker onder de President Kennedylaan tot aan het viaduct naar de Beemd.
4De wetering aan de Talingsingel achter de bebouwing.

D   Verboden te vissen:

1
In de westelijke circuitvijver vanaf de oever tussen de duiker (President Kennedylaan bij de Esso) tot aan het geluidscherm

E   Algemene opmerkingen

1
Het is verboden te vissen met dood- of kunstaas. 
2
Het is verboden vissen mee te nemen of te verhandelen.
3
Het is verboden vanaf twee uur voor aanvang van een wedstrijd te vissen aan de vijver waar een wedstrijd zoals vermeld in het wedstrijdrooster wordt gehouden.
4
Verboden tenten te plaatsen.
5
Bij het gericht vissen op karper is een onthakingsmat verplicht. 
6
Het is verboden zich zonder speciale vergunning te bevinden op de invalidensteiger in de “Overhagense vijver“, de zuidelijke vijver aan de President Kennedylaan of de Visvijver te Rheden.
7
Het is verboden zich met een boot op, of met een waadpak in het water te bevinden.
8
Het is verboden open vuren te stoken c.q. te barbecueën.
9
Het is verboden te vissen van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst.
 10
Het is verboden te vissen in ”de Laak” en Visvijver als met borden is aangegeven dat dit i.v.m. de lage waterstand niet toegestaan is.
 11
Bij de Winde geroyeerde of geschorste leden die op enigerlei wijze dit document hebben bemachtigd, worden geacht te vissen zonder geldige vergunning.
 12 Wanneer de bovengenoemde verboden of voorwaarden worden genegeerd, wordt men geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming.