Bedanken als lid


U bent lid van De Winde maar u wenst dit lidmaatschap op te zeggen.


Kies uit een van de drie onderstaande mogelijkheden


  • Stuur een e-mail naar info@dewinde.nl
  • U belt naar het secretariaat.
  • U stuurt een briefje naar het secretariaat

-In alle gevallen wordt u per de gewenste datum met in acht name van het onderstaande, als lid afgevoerd en de machtiging tot automatische incasso wordt vernietigd.


-Vóór 1 oktober van het kalenderjaar jaar niet opgezegd als lid, dan bent u overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement verplicht uw contributie voor het aankomende jaar alsnog te betalen ook al maakt u geen gebruik meer van uw vergunning in dat komende jaar.