AVG Privacy Statement

Algemene Verordening Gegevens bescherming

Dit is de volledige naam van de nieuwe Europese privacywet.
Aan deze wet moet kort gezegd iedere instantie die persoonsgegevens heeft van haar werknemers of leden aan voldoen.

Zo ook De Winde.

Het bestuur heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld waarin duidelijk vermeld staat wat van u aan persoonlijke gegevens opgeslagen is en waar mee gewerkt moet worden om de vereniging te kunnen besturen.
Wij bevelen u aan om als huidig lid maar ook de nieuwe leden van het onderstaande kennis te nemen.

In de map Downloads onder Diversen staat dit bestand ook nog eens klaar om af te kunnen drukken als u het prettiger vindt om dit vanaf papier te lezen.PRIVACYVERKLARING E.V.H.V. De Winde


E.V.H.V. De Winde is gevestigd te Velp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119411. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 2 bij aanvang lidmaatschap Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens E.V.H.V. De Winde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1     E.V.H.V. De Winde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.       zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij E.V.H.V. De Winde aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b.       een product of dienst afneemt bij E.V.H.V. De Winde (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.       contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).


1.2    E.V.H.V. De Winde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.      voorletters en naam;
b.      geboortedatum;
c.      adres;
d.      e-mailadres;
e.      telefoonnummer;
f.       leeftijd;
g.      geslacht;
h.      rekeningnummer(s);
i.       het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j.       en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.      browsercookies.


1.3    E.V.H.V. De Winde kan deze gegevens gebruiken om:

•       het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•       beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•       voorlichting (informatievoorziening);
•       onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•       handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met E.V.H.V. De Winde via telefoonnummer 026 3649742 of per e-mail: info@dewinde.nl voor:

(a)      meer informatie over de wijze waarop E.V.H.V. De Winde persoonsgegevens verwerkt;

(b)      vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)      inzage in de persoonsgegevens die E.V.H.V. De Winde met betrekking tot u verwerkt;

(d)      bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door E.V.H.V. De Winde.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1     E.V.H.V. De Winde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2     E.V.H.V. De Winde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN


4.1     E.V.H.V. De Winde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•      aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•      NOC*NSF waarvan E.V.H.V. De Winde lid is;
•      verwerkers van E.V.H.V. De Winde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•      personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.


4.2    E.V.H.V. De Winde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of E.V.H.V. De Winde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Velp, mei 2018